Sosyal Araştırmalar

POLITIC’S, sosyal olaylar, sosyal değişimlerin sebep ve sonuçları, sosyal kültürün oluşumu, toplumun talep ve beklentileri ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapar.

Başlıca Sosyal Araştırmalarımız : 

 • Sosyal Doku Araştırmaları
 • Sosyal Değişim Araştırmaları
 • Sosyokültürel Değişim Araştırmaları
 • Sosyoekonomik Değişim Araştırmaları
 • Sosyal Sınıflar Araştırmaları
 • Sosyokültürel Gruplar Araştırmaları
 • Sosyoekonomik Gruplar Araştırmaları
 • Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları
 • Sosyal Değerler Araştırmaları
 • Sosyal Kurumlar Araştırmaları
 • Sosyal Yapı Araştırmaları
 • Göç ve Yerleşim Araştırmaları
 • Sosyal Hareketlilik Araştırmaları
 • Toplumsal Eğilimler Araştırmaları
 • Tutum ve Davranış Araştırmaları

TÜM FOTOĞRAFLAR